Welkom op onze Pagina Domus

Hartelijk welkom op de website van de Gereformeerde Theologen Studentenvereniging ‘Voetius’!

Overweeg je lid te worden van Voetius? Klik dan snel hier voor meer informatie!

Voetius is een theologisch dispuut, gevestigd te Utrecht, maar actief in Amsterdam, met het doel zowel de gereformeerde theologie in haar volle breedte en diepte te bestuderen als haar leden praktisch te vormen.

De leden tijdens een studiereis in Duitsland, mei 2019.

Voetius geldt als een bloeiend, veelzijdig dispuut. Opgericht op 4 oktober 1899 kent het een rijk verleden. Al die 120 jaar zijn studenten bezig geweest met de theologie, onder de zinspreuk van de G.T.S.V. Voetius:

De vreze des Heeren is het beginsel der wijsheid

Spreuken 1:7a

120 jaar G.T.S.V. Voetius

Op 6 februari 2020 vierden wij ons lustrum. Ruim 75 re√ľnisten waren aanwezig op een dag waar ontmoeting en gereformeerde theologie centraal stonden. Prof. dr. E. Van ’t Slot en Dr. W.M. Dekker deelden hun visie op de toekomst van gereformeerde theologie. Vanuit de zaal werden kritische vragen gesteld aan beide sprekers. Na het middagprogramma was er ruimte voor ontmoeting tijdens de maaltijd. Wij als vereniging kijken terug op een mooie dag. Op naar de 125 jaar!