G.T.S.V. Voetius

Welkom op onze Pagina Domus

Hartelijk welkom op de website van de Gereformeerde Theologen Studentenvereniging ‘Voetius’!

Overweeg je lid te worden van Voetius? Klik dan snel hier voor meer informatie!

Voetius is een theologisch dispuut, gevestigd te Utrecht, maar actief in Amsterdam, met het doel zowel de gereformeerde theologie in haar volle breedte en diepte te bestuderen als haar leden praktisch te vormen.

De leden tijdens een studiereis in Duitsland, mei 2019.

Voetius geldt als een bloeiend, veelzijdig dispuut. Opgericht op 4 oktober 1899 kent het een rijk verleden. Al die 120 jaar zijn studenten bezig geweest met de theologie, onder de zinspreuk van de G.T.S.V. Voetius:

De vreze des Heeren is het beginsel der wijsheid

Spreuken 1:7a

120 jaar G.T.S.V. Voetius

Op vrijdag 4 oktober 2019 bestond onze vereniging 120 jaar! Dit lustrum zullen wij niet stilletjes voorbij laten gaan, ook niet voor onze re√ľnisten. Wij willen u daarom vragen om donderdag 6 februari de middag en avond vrij te houden. De voorbereidingen zijn in volle gang en u hoort binnenkort meer.

Helaas hebben wij niet van alle re√ľnisten de correcte gegevens, dus het kan zijn dat u t.z.t. per abuis geen uitnodiging ontvangt. Mocht u twijfelen of wij u vergeten zijn, mail naar info@voetius.nl