G.T.S.V. Voetius

Welkom op onze Pagina Domus

Hartelijk welkom op de website van de Gereformeerde Theologen Studentenvereniging ‘Voetius’!

Overweeg je lid te worden van Voetius? Meld je hier aan om lid te worden. Houd de socials in de gaten voor de activiteiten, van harte welkom die bij te wonen. Klik dan snel hier voor meer informatie! We starten de woensdagavond om 17:30 met eten. 18:30 avondgebed. 19:00-einde avond inhoudelijke activiteit met borrel. Alle activiteiten vinden plaats op de PThU.

Voetius is een theologisch dispuut, gevestigd te Utrecht, maar actief in Amsterdam, met het doel de theologie in haar volle breedte en diepte te bestuderen als haar leden praktisch te vormen. In dat alles weten we ons verbonden met de gereformeerde traditie.

Voetius geldt als een bloeiend, veelzijdig dispuut. Opgericht op 4 oktober 1899 kent het een rijk verleden. Al meer dan 120 jaar zijn studenten bezig geweest met de theologie, onder de zinspreuk van de G.T.S.V. Voetius:

De vreze des Heeren is het beginsel der wijsheid

Spreuken 1:7a
De leden tijdens de maaltijd op de VU, 2022