Nieuws

Wijziging jaarprogramma

In november zijn er een aantal wijzigingen in het jaarprogramma.

  • 15 november Preekvergadering wordt verplaatst naar het voorjaar 2024
  • 22 november Disputatie vervalt
  • 29 november: Familieavond wordt vervangen door Bijbeldebat(facultatief) en aansluitend een extra HV voor de financiën en een lezing van am. Dijkdrent omtrent de vereniging

Prof. dr. Maarten Wisse spreekt op Dies Natalis

„Het christelijke gerechtigheidsbegrip komt naar je toe, maar schrijft niet letterlijk voor hoe je je moet gedragen.” Dat zei prof. dr. Maarten Wisse woensdagavond tijdens een lezing in de Noorderkerk in Amsterdam.

Ter gelegenheid van de 124e dies natalis (geboortedag) van de Gereformeerde Theologen Studentenvereniging (GTSV) Voetius hield prof. Wisse, hoogleraar dogmatiek en rector aan de Protestantse Theologische Universiteit (PThU), een lezing over het thema ”Gerechtigheid”.

Lees het artikel verder op https://www.rd.nl/artikel/1037180-prof-maarten-wisse-voor-studenten-gtsv-voetius-gerechtigheid-gaat-individuele-belang-te-boven

Voetius als oefenplaats voor studenten

Afgelopen zomervakantie sprak am. De Gelder met oud-Voetiaan dr. Theo Pleizier over de rol van Voetius in zijn werk als docent praktische theologie aan de PThU. Het interview is te lezen in De Waarheidsvriend en ook online: https://gereformeerdebond.nl/de-waarheidsvriend/artikelen/oefenplaats-voor-studenten/

Jaarplanning 23/24

De jaarplanning voor komend jaar is bekend. Kijk snel op de pagina jaarplanning welke activiteiten er zijn. Wees welkom bij lezingen, kringen en preekvergaderingen. En vergeet vooral geen lid te worden!

Wijziging verenigingsavond

Vanaf september 2023 zullen de activiteiten van GTSV Voetius op een woensdag plaatsvinden. Op die manier is het voor elke student (bachelor en master) aantrekkelijk om onze activiteiten bij te wonen. Houd de website en onze social media in de gaten voor meer informatie. Word lid!

Voetius in crisistijd

Sinds maart 2020 kunnen wij fysiek helaas niet meer samenkomen. Het verenigingsleven gaat echter gewoon door! Helaas kan niet elke activiteit doorgaan, maar de HV’s en preekvergaderingen kunnen gewoon digitaal plaatsvinden.

april 2020, de vereniging in coronatijd

120 jaar G.T.S.V. Voetius

Op 6 februari 2020 vierden wij ons lustrum. Ruim 75 reünisten waren aanwezig op een dag waar ontmoeting en gereformeerde theologie centraal stonden. Prof. dr. E. Van ’t Slot en Dr. W.M. Dekker deelden hun visie op de toekomst van gereformeerde theologie. Vanuit de zaal werden kritische vragen gesteld aan beide sprekers. Na het middagprogramma was er ruimte voor ontmoeting tijdens de maaltijd. Wij als vereniging kijken terug op een mooie dag. Op naar de 125 jaar!

Promo 2020-2021