Nieuws

Voetius in crisistijd

Sinds maart 2020 kunnen wij fysiek helaas niet meer samenkomen. Het verenigingsleven gaat echter gewoon door! Helaas kan niet elke activiteit doorgaan, maar de HV’s en preekvergaderingen kunnen gewoon digitaal plaatsvinden.

april 2020, de vereniging in coronatijd

120 jaar G.T.S.V. Voetius

Op 6 februari 2020 vierden wij ons lustrum. Ruim 75 reünisten waren aanwezig op een dag waar ontmoeting en gereformeerde theologie centraal stonden. Prof. dr. E. Van ’t Slot en Dr. W.M. Dekker deelden hun visie op de toekomst van gereformeerde theologie. Vanuit de zaal werden kritische vragen gesteld aan beide sprekers. Na het middagprogramma was er ruimte voor ontmoeting tijdens de maaltijd. Wij als vereniging kijken terug op een mooie dag. Op naar de 125 jaar!

Promo 2020-2021