Het Canticum der G.T.S.V. Voetius

Het Canticum is het verenigingslied van Voetius en stamt uit de jaren ’20 van de twintigste eeuw. Het wordt principieel a capella gezongen, als het kan vierstemmig en altijd in het Latijn.

Cantemus Voetiani
Soli Deo Gloria.
Semper sit in vita nostri
Dei verecundia.
Quae principium sapientiae
Est ad aeternitatem.
Profiteamur Dei laudem
Excelsius excelsius!

Consortii defendemus
Christianum principium.
Nos consortii pugnabimus
Contra omnium peccatum
Christi milites sperantes
Constemus in acie
Dei liberes credentes
Constantius, constantius!

Met als Nederlandse vertaling:

Laten we zingen, Voetianen
Alleen aan God zij eer.
Laat voor altijd in ons leven
De vreze van God zijn
Dit beginsel van de wijsheid
Is er tot in eeuwigheid
Laten we God lof toebrengen,
Hoger en hoger!

Dispuutsgenoten, laten we
het christelijke beginsel verdedigen
Wij, dispuutsgenoten, zullen
tegen ieders zonden strijden
Soldaten van Christus, die op Hem hopen
Laten we vast blijven staan in de slaglinie,
Kinderen van God, die in Hem geloven,
Standvastiger en standvastiger!

Trouwt er een Voetiaan(se), dan worden op het bruiloftsfeest ten aanhoren van alle genodigden door het zittende bestuur de Latijnse tekst en de Nederlandse vertaling overhoord.